Veiligheid, milieu, maatschappij
en duurzaamheid.

Of u tevreden bent over ons als leverancier, hangt vooral af van hoe betrouwbaar en op tijd wij onze afspraken nakomen.

Daarvan zijn wij ons zeer goed bewust en daarom stellen we zelf hoge eisen aan onze inkoop, de interne organisatie, de productie en de logistiek. Op alle niveaus zijn onze medewerkers zich voortdurend bewust van de eisen die wij en onze klanten stellen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid, en milieu. CMD aluminium vindt dat ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.

Bij onze keuzes wegen we daarom ook factoren mee die betrekking hebben op energiegebruik, arbo-omstandigheden, afval en recycling.

Duurzaamheid

Het gebruik van duurzame materialen levert
een optimale productlevenscyclus.

Efficiëntie

Het gebruik van hoogwaardige aluminium producten draagt bij aan een efficiënter productieproces.

Recyclen

Recyclebaarheid draagt bij aan een ‘slimme’ manier om grondstoffen tegen minimale kosten in te zetten.

Call Now Button